فرم استخدام

نام :
نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
محل تولد:
تاریخ تولد:
محل صدور:
کد ملی:
وضعیت تاهل:
دین و مذهب:
جنسیت:
ایمیل:
تلفن همراه:
تلفن ثابت:
وضعیت نظام وظیفه:
مشخصات تحصیلی:
سوابق کاری:
از چه طریق به این شرکت معرفی شده اید؟:
آیا تاکنون حق بیمه پرداخت نموده اید؟ (نام شعبه و شماره بیمه مربوطه را بنویسید.):
دوره های آموزشی طی شده با ذکر مدت و نوع مدرک و محل اخذ شده:
به چه زبان¬های خارجی آشنایی دارید؟ به چه میزان؟:
آپلود رزومه:
کد امنیتی را وارد کنید
 
   
طراحی وب و هاست توسط شرکت فن آوری اطلاعات نگاه