تضمین کیفیت

این واحد مسئول طراحی و اجرای کامل سیستم مدیریت کیفیت و ارتقاء سطح کیفی محصولات مطابق با استانداردهای بین المللی می باشد. مسئولیت‌ها و وظایف این واحد شامل مستندسازی، معتبرسازی، بازرسی، امور قانونی و ثبت داروهاست. واحد تضمین کیفیت بر اجرای موارد زیر در شرکت نظارت دارد.

  • نظام نامه کیفیت
  • روش‌های اجرایی مدون
  • خودبازرسی و بازرسی خارجی
  • ارزیابی تامین کنندگان و توزیع کنندگان
  • آموزش پرسنل
  • کنترل تغییرات و روش های اجرایی مدیریت خطر
  • کالیبراسیون
  • شکایات و بازفراخوانی محصول

 

بازدید : 2543 نفر
طراحی وب و هاست توسط شرکت فن آوری اطلاعات نگاه